EGIS 100 - ZDRAVIE. KVALITA. ŽIVOT

Od molekúl na svetový trh

Aktivity našej spoločnosti pokrývajú všetky fázy vývoja lieku a jeho výroby - od výskumu a vývoja cez výrobu účinnej látky a finálneho produktu až po predaj a marketing.

Vďaka týmto aktivitám máme nielen maximálnu kontrolu nad kvalitou našich produktov počas ich celého životného cyklu a citlivejšie reagovať na zmeny na trhu.

Naše portfólio sa v súčasnosti predstavuje 137 produktov, ktoré obsahujú 119 účinných látok a 531 rôznych síl a balení.

Egis vo svete

Spoločnosť Egis má zastúpenie v 18 krajinách a svoje produkty predáva takmer v 60 krajinách. Export predstavuje 76% z nášho konsolidovaného čistého obratu, ktorý má hodnotu 452 miliónov EUR.

Storočie ochrany zdravia

Spoločnosť EGIS Pharmaceuticals PLC oslavuje v roku 2013 sté výročie založenia. História spoločnosti je príbehom nepretržitého úspechu a to i napriek všetkým prekážkam, ktoré uplynulé storočie sprevádzali. Spoločnosť Egis nielenže udržala tempo so svojou konkurenciou, ale vďaka svojim aktivitám vo všetkých oblastiach farmaceutickej výroby, vysokokvalitným výrobkom a význačným investíciám do inovácií sa stala jednou z vedúcich farmaceutických spoločností v strednej a východnej Európe. Týchto sto rokov sa vyznačovalo neustálou obrodou a rozvojom, ale jedno sa nikdy nezmenilo: Egis slúži ochrane zdravia, života a kvality.

V popredí výskumu a vývoja

Máme za sebou už osemdesiat rokov skúseností vo výskume a vývoji liekov. Ročne venujeme do výskumu a vývoja 9% z nášho obratu, čo je viac ako 40 miliónov EUR. Táto investícia predstavuje jednu z najväčších investícií do výskumu a vývoja spomedzi všetkých priemyselných spoločností v strednej a východnej Európe. Ocenením úspechov vývoja našich produktov za posledných dvadsať rokov bolo udelenie 7 cien za inováciu. Spoločnosť mala ku koncu fiškálneho roka 2011/2012 zaregistrovaných spolu 2 822 liekov - 2 501 v zahraničí a 321 v Maďarsku.

V roku 2012 sme slávnostne otvorili náš najmodernejší testovací závod a laboratórium pre vývoj liekov a nové analyticko-vývojové laboratóriá v Budapešti a Körmende. Našim cieľom je vyvíjať stále viac produktov, ktoré prinášajú modernú liečbu a efektívne prispievajú k zachovaniu kvality života pacientov aj do budúcnosti.

Storočná história - 80 rokov skúseností vo farmaceutickom výskume

1913

Sándor Balla a švajčiarska farmaceutická spoločnosť Wander zakladajú spoločnosť Dr. Wander Ltd. – spoločnosť pre výrobu liečiv a výživových doplnkov, právneho predchodcu spoločnosti Egis v Budapešti, v Maďarsku.

1932

Spoločnosť zakladá svoje prvé laboratórium a v priebehu piatich rokov vyvíja prvý heterocyklický sulfonamid preparát pod názvom Ronin.

1950

Šesť súkromných spoločností sa zlučuje do jednej (pod názvom EGYT) ako výsledok znárodnenia. Závody pokračujú v práci s väčším počtom zamestnancov a širším portfóliom produktov.

1985

Spoločnosť sa predstavuje pod novým názvom - Egis ako prejav vnútropodnikovej modernizácie a orientácie smerom k exportným trhom. Egis je slovo gréckeho pôvodu, ktoré predstavuje štít bohyne Pallas Atény, symbol ochrany.

1991

Spoločnosť Egis sa stáva akciovou spoločnosťou.

1995

Francúzska farmaceutická spoločnosť Servier kupuje 51% akcií spoločnosti a stáva sa strategickým partnerom spoločnosti, hlavne v oblasti výskumu a vývoja.

2008-2011

Spoločnosť predstavuje novú stratégiu, ktorá zahŕňa kompletnú reorganizáciu našich závodov a produktového portfólia.

2013

Spoločnosť Egis je prvou spoločnosťou, ktorá uvádza na trh biosimilárnu monoklonálnu protilátku v Európskej únii, registrovanú Európskou liekovou agentúrou.