Bezpečnosť a kvalita

V prípade, že máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti EGIS alebo podozrenie na problém s kvalitou lieku alebo falzifikát obráťte sa, prosím na:

Hlásenie nežiaduceho účinku lieku, podozrenia na problém s kvalitou lieku alebo falzifikát:

EGIS SLOVAKIA spol. s r.o.
Prievozská 4D, Apollo Business Centrum II, Blok E
821 09 Bratislava
Fax: +421 2 32 14 49 00
Tel: +421 2 32 40 94 13
Mobil: +421 918 841 331
registracia@egis.sk