Transparentnosť

EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. - Zverejnenie prevodov hodnôt

Zverejnenie prevodu hodnôt voči Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (HCP) a Organizáciam pôsobiacim v oblasti zdravotnej starostlivosti (HCO) je súčasťou iniciatívy transparentnosti vyvinutej Európskou Federáciou Farmaceutických spoločností EFPIA.

Spoločnosť EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. zdieľa a plne podporuje ciele propagované touto samoregulačnou iniciatívou.

Farmaceutické spoločnosti majú spolupracovať s lekárskymi spoločnosťami z dôvodu zlepšenia dostupnosti vedeckých poznatkov a zlepšenia starostlivosti o pacientov. Táto spolupráca zahŕňa pravidelne pracovné a časové angažovanie zo strany HCP a HCO.

Táto publikácia bola pripravená v súlade o smernicou uverejenenou na stránke https://www.egis.sk/ a požiadavkami EFPIA kódexu a Etického kódexu asociácie GENAS.

Spolupráca zaznamenaná v tomto dokumente zahŕňa všetky transfery hodnôt za obdobie roku 2019 celou spoločnosťou Egis na lokálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

V prípade otázok ohľadom tejto sekcie nás môžte kontaktovať na: https://www.egis.sk/?m=57

Dokumenty na stiahnutie

Metodika_DC_Egis_2019.pdf

Report_DC_Egis_2019.pdf