História spoločnosti

Dr. Wander (1865 – 1950), zakladateľ spoločnosti

ilustracny obrazok
1856 Korene spoločnosti EGIS PLC siahajú až do 19. storočia. Spoločnosť Dr. Albert Wander A.G. bola založená v roku 1865 vo Švajčiarsku a následne v roku 1913 bola v Maďarsku pod názvom Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. založená jej pobočka. Medzi hlavné produkty spoločnosti patrili výživové doplnky, sladové prípravky a lekárske kvapky.
1920-1929 Skutočný rozvoj spoločnosti nastal až v druhej polovici 20. rokov minulého storočia. V tomto čase začala spoločnosť z dovážaných účinných zložiek vyrábať finálne produkty. Medzi jej najznámejšie výživové doplnky patrili: Hordenzym a Ovomaltine, ktoré predstavovali významný pokrok v oblasti výživy malých detí (dojčiat).

Produktový rad sa okrem výživových a farmaceutických produktov, začal rozširovať aj o kozmetické a čistiace prípravky.

1932 Spoločnosť založila svoje vlastné výskumné laboratórium, v ktorom po prvý krát izolovali čistý alkaloid chelidonínu. V období medzi dvoma svetovými vojnami sa začal liek komerčne využívať a jeho predaj bol veľmi úspešný. V tomto období spoločnosť predstavila aj nový vedecký výskumný program.
1937 Namáhavá práca a úsilie v oblasti výskumu prinieslo svoje ovocie a prvý heterocyklický sulfónamid preparát pod názvom Ronin bol na svete.

Znárodnenie (1950 – 1985)

ilustracny obrazok
1950-1959 Šesť farmaceutických spoločností sa zlúčilo a vytvorilo spoločnosť the United Pharmaceutical and Food Preparation Company / Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár, (EGYT)/, ktorá sa postupne vyvinula do šiestich veľkých podnikov.
1967 Medzi rokmi 1955 a 1966, uviedli na trh 104 nových generických a licenciovaných výrobkov. Prvý originálny liek, ktorý bol výsledkom vlastného výskumu, sa na trhu objavil v roku 1967 a bol zaregistrovaný pod názvom Halidor.
1970-1980 V roku 1970 bol v Körmende, pri rakúskych hraniciach, uvedený do prevádzky nový výrobný závod, ktorého hlavnou činnosťou bola výroba výživových doplnkov pre novorodencov. V dôsledku tlaku, ktorý spôsobili trhové zmeny v 80. rokoch, vznikol galenický výrobný závod a baliareň.

Od EGYTu ku EGISu (1985 – 1990)

ilustracny obrazok
1985 Spoločnosť sa premenovala na EGIS. Hlavným dôvodom pre túto zmenu, bola skutočnosť, že kvôli pôvodnému názvu EGYT, sa mnohí zahraniční partneri domnievali, že ide o egyptskú spoločnosť. Slovo EGIS je gréckeho pôvodu a pochádza zo slova „aegis“, ktorý znamená štít palácu v Aténach a symbolizuje ochranu.
1990 V súlade so západoeurópskymi normami, na Bökényföldiho ulici v Budapešti, vyrástla na zelenej lúke nová základňa pre výrobu a výskum spoločnosti EGIS. Okrem závodu na výrobu injekcií a baliarne, sa tu nachádza aj oddelenie predklinického výskumu.

EGIS sa stáva korporáciou

1991 Na návrh Rady Spoločnosti, udelila Agentúra pre štátne vlastníctvo (State Property Agency) súhlas na transformáciu podniku, ktorý do tej doby vlastnil štát, na obchodné združenie a tak sa ku 31. decembru 1991 jej názov a právna forma zmenili na EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság (EGIS Pharmaceuticals Ltd.) – EGIS Pharmaceuticals, spol. s r.o.

Privatizácia

ilustracny obrazok
1993-1995

ilustracny obrazokSpoločnosť navýšila svoj základný kapitál, prostredníctvom čoho sa Európska banka pre rekonštrukciu a rozvoj (EBRD) stala 30 %-ným vlastníkom spoločnosti. V roku 1994 prostredníctvom verejného odkupu akcií, spoločnosť predala polovicu svojich akcií a v roku 1995 ponúkla druhú polovicu zahraničným investorom formou výmennej transakcie.

Základné imanie EGIS Ltd. predstavuje 7,785,715 bežných registrovaných akcií v nominálnej hodnote á 1,000 HUF, ktoré boli v roku 1994 zapísané na akciovej burze v Budapešti do kategórie „A“.

V decembri 1995 sa prostredníctvom svojej spoločnosti ATP, stala majoritným akcionárom a strategickým partnerom spoločnosti EGIS Ltd. francúzska farmaceutická spoločnosť Servier. Od 11.12.2013 Servier vlastní prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti ATP 100 % akcií spoločnosti EGIS Ltd.

Dnes sa spoločnosť radí medzi najväčšie súkromne vlastnené koncerny vo Francúzsku a zároveň je tretím najväčším francúzskym farmaceutickým výrobným závodom na svete a svoje produkty predáva v 130 krajinách.

Naša súčasnosť

ilustracny obrazok

EGIS Pharmaceuticals PLC je jednou z popredných farmaceutických spoločností v strednej a východnej Európe, s konsolidovanými predajmi v rokoch 2014/2015 vo výške 419 miliónov EUR. 75 % predajných výnosov tvorí export, kým 25 % je výsledkom domácich marketingových aktivít. EGIS Pharmaceuticals PLC sa zaraďuje na tretie miesto v predajnosti počtu balení predaných na maďarskom farmaceutickom trhu. Vo finančnom roku 2014/15 sme, ako jedna z najinovatívnejších spoločností v regióne, investovali 10 % našich výnosov - čo je 42 miliónov EUR, do výskumu a vývoja.

Naše produkty a vývoj produktov

ilustracny obrazokV súlade s našimi strategickými cieľmi počet našich produktov neustále rastie. Vo finančnom roku 2014/2015 sme priniesli na trh 6 nových produktov. Na konci finančného roka 2014/2015 sme mali 402 domácich registrácií a 2867 registrácií v zahraničí.

Vývoj a komerčné aktivity našej spoločnosti pokrývajú široké spektrum zdravotnej starostlivosti. Medzi najdôležitejšie lieky v našom portfóliu, čo sa obratu týka, radíme lieky, ktoré slúžia na liečbu kardiovaskulárnych chorôb, ochorení centrálneho nervového systému a respiračného systému. Aj keď naďalej kladieme hlavný dôraz na tieto oblasti, neustále hľadáme nové terapeutické oblasti.

Náš úspech je úspech kolektívu, takmer 4000 kolegov pracujúcich v Maďarsku a našich dcérskych spoločností a pobočiek v rôznych častiach sveta.

Výrobné podmienky

ilustracny obrazokVyrábame finálne produkty rovnako ako aj účinné látky. Výroba prebieha v troch výrobných závodoch. Hlavný výrobný závod sa nachádza na Keresztúriho ulici v Budapešti (naša centrála), v ktorej sa vyrábajú tablety, potiahnuté tablety a kapsuly. Na Bökényföldiho ulici v Budapešti sa nachádza výrobňa injekcií, baliareň a sklad finálnych produktov. Tento závod bol založený pomerne nedávno, v 80. rokoch minulého storočia. Výrobný závod EGIS v Körmende vyrába a balí tablety, potiahnuté tablety, masti, čapíky (supozitóriá), roztoky, sirupy a aeorosóly.
Náš výrobný systém spĺňa medzinárodné normy pre výrobu - GMP (Good Manufacturing Practice), nariadenia Maďarského Národného Farmaceutického Inštitútu (Hungarian National Institute of Pharmacy) a americkej agentúry pre kontrolu potravín a liečiv – FDA (Food and Drug Administration).

V oblasti ochrany životného prostredia sa snažíme využívať najlepšie dostupné technológie a v súlade s ISO normou 14001 sme zaviedli environmentálny manažment. Za účelom poskytovania zdraviu nezávadných a bezpečných podmienok pre našich kolegov, pravidelne vykonávame kontrolu prostredníctvom našej vlastnej zdravotníckej siete.

Štruktúra vlastníctva a Skupina EGIS

Francúzska farmaceutická spoločnosť Servier vlastní prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti ATP 100 % akcií spoločnosti EGIS Ltd.
Priame investície sú obsiahnuté v 21 spoločnostiach, 7 z nich je v Maďarsku a 14 v zahraničí.