BETADINE® mydlo

Späť na zoznam liekov
PIL Dokument
SPC Dokument

ATC kód: D08AG02 - Jódovaný povidón

Dezinfekčné mydlo Betadine® je kvapalný dezinfekčný prostriedok schopný zničiť rôzne škodlivé mikroorganizmy.


Dôkladné umývanie rúk je prvou obrannou líniou pred šírením infekcie.

Použite dezinfekčné mydlo Betadine®:

 • ničí baktérie, vírusy, huby, prvoky
 • zabezpečuje spoľahlivú hygienu rúk a pokožky
 • používané lekármi

Dezinfekčné mydlo Betadine® je kvapalný dezinfekčný schopný zničiť rôzne škodlivé mikroorganizmy.

Môže sa použiť na predoperačnú dezinfekciu rúk a na hygienickú dezinfekciu rúk:

 • v nemocniciach pred a po vyšetrení pacienta, pri liečbe a ošetrovaní,
 • pri práci vo sfére sociálnej starostlivosti a obvodných sestier,
 • v domovoch dôchodcov,
 • v jasliach a škôlkach,
 • v bakteriologických laboratóriách,
 • po kontakte s infekčnými materiálmi, napr. výlučkami.

Hygienická dezinfekcia rúk:

 • na ambulantných a lôžkových oddeleniach pred a po vyšetrení a liečbe pacienta,
 • pri práci vo sfére sociálnej starostlivosti a obvodných sestier,
 • v sanatóriách a domovoch dôchodcov,
 • v bakteriologických laboratóriách,
 • po kontakte so zápalovými výlučkami alebo po práci, kde sa môžu infikovať ruky.

Materiál: