Súčasnosť spoločnosti EGIS

Známka úspešnej spoločnosti

EGIS Pharmaceuticals PLC je jednou z popredných generických farmaceutických spoločností, ktoré pôsobia rovnako v Maďarsku ako i v celej strednej a východnej Európe. Spoločnosť EGIS je klasický výrobca farmaceutických výrobkov so širokým záberom pôsobnosti: od výskumu a vývoja generických a originálnych liekov, cez výrobu tak aktívnych látok ako i finálnych produktov, až po marketing a predaj.

Príbeh tejto úspešnej spoločnosti sa začal v roku 1913 v Budapešti, v priemyselnej časti mesta Kőbánya.

V súčasnosti má naša spoločnosť 2 600 zamestnancov v Budapešti a Körmende a ďalších 1 152 odborníkov pracuje v našich dcérskych spoločnostiach a obchodných zastupiteľstvách v Maďarsku a v zahraničí.

30 % našich produktov predávame na domácom trhu a zároveň vyvážame, prevažne finálne produkty, do viac ako 60 krajín sveta.

Väčšinu aktívnych látok našich farmaceutických výrobkov si vyrábame sami a z roka na rok tiež vyrábame stále viac základných látok pre nášho strategického partnera, spoločnosť Servier.

V dôsledku reštrukturalizácie priemyselného odvetvia, v ktorom pôsobíme, sme niekoľkokrát zmenili aj názov našej spoločnosti. Meno EGIS (štít) bolo inšpirované vstupom spoločnosti na medzinárodný trh. V roku 1994, po transformácii spoločnosti na akciovú spoločnosť, boli akcie spoločnosti kótované na burze cenných papierov v Budapešti (BSE). Od roku 1995 je strategickým partnerom spoločnosti EGIS francúzska spoločnosť Servier.

Vlastnícka štruktúra

Od 11.12.2013 francúzska farmaceutická spoločnosť Servier vlastní prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti ATP 100 % akcií spoločnosti EGIS Ltd.

Štruktúra vlastníkov

100 % ATP (Servier)

Výskum a vývoj

Úspech a účinnosť inovácií sú pre budúcnosť spoločnosti EGIS kľúčové, a preto jednou z najdôležitejších činností spoločnosti je neustály vývoj nových produktov.
EGIS sa primárne orientuje na vývoj generických liekov, avšak v spolupráci so svojim strategickým partnerom, spoločnosťou Servier, realizuje výskum aj v oblasti originálnych liekov.

Vďaka 100 rokom skúseností vo sfére výskumu a stále rastúcemu objemu vynaložených finančných prostriedkov na výskum a vývoj, sa spoločnosť EGIS na regionálnej úrovni vyprofilovala na významnú inovatívnu spoločnosť. Z pohľadu vynaložených prostriedkov na výskum a vývoj zaujala spoločnosť EGIS tretie miesto medzi farmaceutickými koncernami, ktoré pôsobia v strednej a východnej Európe. Vo fiškálnom roku 2011/2012 sme do oblasti výskumu a vývoja venovali významnú sumu 12 miliard HUF, čo predstavovalo 9 % nášho ročného obratu.

Výroba

Spoločnosť EGIS vyrába ročne 4,5 miliárd tabliet, 140 miliónov balení liekov a 700 ton aktívnych látok. Poznáme len jeden druh kvality – tú najlepšiu. Naša snaha zabezpečiť vysokú kvalitu sprevádza celý životný cyklus produktu - od dizajnu, cez výrobu až kým sa produkt neobjaví na trhu. Náš výrobný systém spĺňa podmienky určené medzinárodnými zásadami Správnej výrobnej praxe (GMP - Good Manufacturing Practice) a riadi sa predpismi, ktoré stanovuje na jednej strane maďarský národný farmaceutický inštitút (OGYI) a na strane druhej americký úrad pre kontrolu liečiv (FDA).

Spoločnosť EGIS vyrába svoje lieky na troch rôznych miestach: dve z nich sa nachádzajú v Budapešti (Keresztúri út a Bökényföldi út) a jedna v Körmende. Prvý výrobný závod v zahraničí bol vybudovaný na zelenej lúke ako spoločný projekt spoločnosti EGIS a jej strategického partnera spoločnosti Servier, nachádza sa pri Moskve a do prevádzky bol uvedený v roku 2008. Hlavný výrobný závod (rovnako ako i centrála spoločnosti) je situovaný v Budapešti na Keresztúri út, v mestskej časti Kőbánya a vyrábajú sa tu farmaceutické aktívne látky, tablety a kapsuly.

Výrobný závod pre injekcie, výrobňa tabliet, jedna z baliarní spoločností a sklad finálnych výrobkov sa nachádzajú na Bökényföldi út v Budapešti.

V roku 2012 sme slávnostne otvorili náš najmodernejší testovací závod a laboratórium pre vývoj liekov a nové analyticko-vývojové laboratóriá v Budapešti a Körmende. Našim cieľom je vyvíjať stále viac produktov, ktoré prinášajú modernú liečbu a efektívne prispievajú k zachovaniu kvality života pacientov aj do budúcnosti.

Produkty

64 % obratu plynie z predaja generických liekov a aktívnych látok. Okrem toho neustále rastie predaj licencovaných liekov
a v súčasnosti táto oblasť dosahuje 33 % z celkového predaja. Originálne produkty sa podieľajú na celkovom obrate 3 %.

Lieky na liečbu kardiovaskulárnych ochorení, respiračných ochorení a ochorení centrálneho nervového systému predstavujú najväčší podiel na obrate spoločnosti. Viac ako dve tretiny celkového príjmu spoločnosti generujú práve tieto tri produktové skupiny.

Infraštruktúra zahraničného trhu

Svoje aktivity na zahraničnom trhu rozvíja spoločnosť EGIS prostredníctvom rozsiahlej infraštrukúry zahraničného trhu
a početnej siete agentúr a distribútorov. Infraštruktúra zahraničného trhu je dostupná v 20 krajinách.