Viac ako 15 rokov EGISu na Slovensku

Spoločnosť EGIS prikladá veľkú dôležitosť viac ako 30 – ročnej aktívnej prítomnosti na slovenskom farmaceutickom trhu. Prevažnú časť tohto obdobia pôsobila v rámci PZO Medimpex. V dôsledku ekonomickej transformácie stredoeurópskeho regiónu od 1. januára 1994, pôsobí EGIS ako samostatná reprezentácia

Od 1. januára 1997 sa spoločnosť pretransformovala na právnický subjekt, ktorý pôsobí na slovenskom farmaceutickom trhu výrobcov pod názvom EGIS SLOVAKIA, spol. s r.o., ako výhradný dovozca liekov EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť.

Prvým sídlom spoločnosti boli Nové Zámky. V roku 2001 sa sídlo spoločnosti premiestnilo do centra Bratislavy na Grösslingovu ulicu. Začiatkom roku 2004 sa spoločnosť presťahovala do samostatnej budovy na Klincovej ulici a od roku 2008 až do súčasnosti sídli v Apollo Business Centre, na Prievozskej ulici.  

Od roku 1997 má EGIS SLOVAKIA vlastnú distribúciu liekov so sídlom v Nových Zámkoch.