V roku 2017 spoločnosť Egis zintenzívňuje svoju akvizičnú stratégiu

Egis Pharmaceuticals PLC získala práva na produkt Sorbifer od spoločnosti AstraZeneca. Táto transakcia posilňuje pozíciu spoločnosti Egis na jej kľúčových trhoch.

Už od roku 1985 spoločnosť Egis vyrába, distribuuje a propaguje Sorbifer na 18 trhoch východnej a strednej Európy a Spoločenstva nezávislých štátov na základe licenčnej zmluvy so spoločnosťou AstraZeneca. Tento produkt sa stal jednou z najväčších značiek spoločnosti Egis, piatej najväčšej s obratom 20 miliónov EUR za rok.

Sorbifer je liek na predpis určený na prevenciu a liečbu anémie z nedostatku železa, ktorý má silnú pozíciu na trhoch strednej a východnej Európy a Spoločenstva nezávislých štátov, najmä v Rusku a Poľsku.

“S týmto uznávaným, vysokokvalitným liekom sme dlhodobo na trhu v 18 krajinách. Vďaka jeho veľmi pozitívnemu vnímaniu medzi lekármi a podľa našich plánov, bude Sorbifer v budúcnosti prispievať k zdraviu ešte väčšieho počtu ľudí.” – uviedol dr. István Hodász, CEO spoločnosti Egis Pharmaceuticals PLC.

Vysvetlil, že súčasná transakcia spoločnosti je súčasťou stratégie rastu a akvizície na kľúčových trhoch. V rámci tejto stratégie už spoločnosť Egis oznámila dve úspešné akvizície v roku 2017: D-Panthenol a portfólio výrobkov pre zdravie žien uvedené na trh v Rusku.

O spoločnosti Egis

Spoločnosť Egis Pharmaceuticals PLC, so sídlom v Budapešti, Maďarsku, je jednou z vedúcich generických farmaceutických spoločností pôsobiacich prevažne v krajinách strednej a východnej Európy a v regióne Spoločenstva nezávislých štátov. Činnosť spoločnosti zahŕňa výskum a vývoj, výrobu účinných látok a finálnych produktov, ako aj obchod a marketing.

Vo finančnom roku 2015/2016, až 80% obratu spoločnosti Egis, vo výške 536 miliónov Eur, pochádzalo z exportu. Účinné látky, tuhé liekové formy, injekcie a galenické produkty spoločnosti sú dostupné v takmer 60 krajinách sveta. Produkty spoločnosti Egis sa predávajú pod vlastnou značkou v 18 krajinách cez vlastnú obchodnú sieť.

Spoločnosť naďalej hľadá príležitosti na rozšírenie portfólia, skúma nové trhy a posilňuje svoju pozíciu vo svojich strategických krajinách, predovšetkým v segmente voľnopredajných liekov.

Viac informácií nájdete na: www.egis.hu